Et nytt element i kirkeinteriørene på 1600-tallet var gallerier. På den måten fikk man utnyttet plassen i kirkerommene bedre, da «Kirchenn er liden och Allmuen dagligen formeres». Gallerier ble reist på både vest- og nordveggen, og i noen tilfeller på sørveggen. Nordre galleri var ment for kvinner og barn, mens vestre og søndre for mannfolk. Andre kirker hadde gallerier for begge kjønn, men da ble de avdelte slik at menn og kvinner satt på hver sin side og for sikkerhets skyld også utrustet med to oppganger. I flere kirker kan vi lese om gallerier kalt «husmannsloftet», som avspeiler bondesamfunnets sosiale rangstige. Også i korene var det gallerier. I Nes kirke (Akershus) ble det satt opp tre gallerier i koret for «Ungdom af Mandom». I koret var det mange steder egne offisergallerier. Gallerier ble også bygd i to høyder og kunne løpe sammenhengene rundt kirken. Velstående familier kunne ha egen innebygde stoler på galleriene. Etter hvert ble vestgalleriet fast plass for orgelet. Mot slutten av1800-tallet og inn på 1900-tallet opphørte private stoler og faste benkerader. Nå kunne alle sitte hvor de ville. Flere gallerier har i løpet av 1900-tallet blitt fjernet, mens andre (særlig de i flere høyder) ikke lenger er i bruk av hensyn til sikkerhet og brannforskrifter.

Gallerifrontene er ofte malte i interiørets farger og dekor, og populære motiver er apostelrekker og scener fra Det nye testamentet. Også utskårne figurer kan være festet til gallerier.  

Galleriet er en del av kirkas interiør og har samme vern som resten av kirkebygget. Mange kirker har også bevart rester etter gallerier som er tatt ut av bruk. Disse er ofte gamle og har kulturhistorisk verdi.

Aktuell fagkompetanse vil kunne være konservator og/eller møbelsnekker med antikvarisk kompetanse. Tredreier og treskjærer kan også være aktuelt. Dersom galleriet er dekorert trenger man en malerikonservator eller en maler med kompetanse på tradisjonelle materialer og teknikker, avhengig av skadebilde, type dekor og alder. Godkjente konservatorer er registrert i NKF-Ns registerHåndverksregisteret har oversikt over utøvere innen for de nevnte håndverksfagene.