En tredreier fremstiller runddreide produkter i tre til bygg, møbler og innredning, samt lager kopier av av ødelagte eller manglende deler på kirkeinventar.

Finn tredreiere i Håndverksregisteret.

Foto: Inger Smedsrud, Norsk håndverksinstitutt