Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Om

Stoffet i oppslagsverket er utarbeidet med utgangspunkt i oversikter og fagstoff produsert i prosjektet Kirkens særskilte verdier, avsluttet i 2021. Rapporten ble utarbeidet av KA på oppdrag fra Riksantikvaren, og prosjektet ble finansiert av Barne- og familiedepartementet. Les full rapport: Kirkens særskilte verdier.

Forside rapport Kirkens særskilte verdier fra 2022. Foto av en dåpsengel.

Redaksjonelt

Oppslagsverket publiseres av KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i samarbeid med Riksantikvaren og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Redaktører er Hanne Moltubakk Kempton (KA) og Elisabeth Andersen (NIKU). Ansvarlig for teknisk løsning er Kjersti Kambestad (KA).

For innspill eller feilmeldinger, meld fra til KA på ka@ka.no.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
https://www.ka.no

Riksantikvaren
https://www.ra.no

NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning
https:/www.niku.no

Norsk håndverksinstitutt
https://handverksinstituttet.no

Rettigheter

Foto som er kreditert fra andre kilder må ikke gjengis videre.

Øvrige foto er hentet fra Kirkebyggdatabasen. Disse er publisert under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
Juridisk lisenstekst finnes på http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode

Foto fra Kirkebyggdatabasen kan brukes i norsk presse, forutsatt kreditering.

Kreditering av foto fra Kirkebyggdatabasen: 

Foto: kirkebyggdatabasen.no