Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: bibel

1 innlegg