Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: salmebok

2 innlegg