Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: prosesjonskors

1 innlegg