Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kilder

Rapport Kirkens særskilte verdier (KA 2022)

Norges Kirker https://norgeskirker.no

Bokverket Kirker i Norge, bind 1-6

Andersen, Elisabeth og Ragnhild Bø 2020. «Brudebenker i norske kirker», Årbok Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, s. 37-53.  

Amundsen, Arne Bugge 2011. «Reformerte kirkerom? En studie av de lutherske kirkerommene i Østfold 1539-1700», Materiell kultur og kulturens materialitet, Naguib og Rogan (red)

Amundsen, Arne Bugge 1983. Dåp og tradisjon: dåpstro og dåpspraksis i noen Øsfolddistrikter på 1700- og 1800-tallet. Universitetsforlaget: Oslo.

Bendixen, B. E. 1904 Kirkerne i Søndre Bergenhus stift amt. Bygninger og inventar. Grieg boktrykkeri: Bergen.

Bergan, Halvor 1998. Skyldig og frikjent. Om skriftemålet. Kristiansand.

Christie, Sigrid (1973) Den lutherske ikonografi Norge inntil 1800

De Groot, Terje (2015) Sluttrapport for prosjektet Registrering av Norges kirkeklokker fra middelalderen.

Fett, Harry 1911 Norges kirker i det 16de og 17de aarhundre. Cammermeyers forlag: Kristiania

Fett, Harry 1903 Bilthuggere i Kristiania omkring aar 1700. Cammermeyers forlag: Kristiania.  

Fæhn, Helge 1994 Gudstjenstelivet i Den norske kirke. Univeristetsforlaget: Oslo

Heiaas, Håkon (1981) Gammlet fra enebakk: hva bygdetunet kan fortelle

Kleppa, Hermund (2005) «Rebekkakrukker i Jostedal – og andre stader» Kjelda nr. 1, årgang 14

Kolnes, Stein Johannes orgelregister (i Kirkebyggdatabasen)

Muri, Sigurd (1971) Norske kyrkjer.

Nilsen Sigrid E. 1990 «Blokk, bøsse og tavle», Agderposten 25. august 1990

Odén, Birgitta (2003): Sølvkranser i gravstøtter på Malivk kirkegård. Årbok Historielagene i Malvik

Rasmussen, Alf Henry (1993) Våre kirker. Norsk kirkeleksikon.

Rydland, Solveig og Solveig Sandberg (2005)Trådar mellom himmel og jord. En studie av messehaklar i Valdres

Solhaug, Mona Bramber (2001) Middelalderens døpefonter i Norge. Vol. 1 og 2,

Sæthre, Arne E. (2001) Kirken som bygg og bilde. Rom og liturgi ved tusenårskiftet.

Utdanning.no: den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke