Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: kulturhistorisk verdi

2 innlegg