For å arbeide med kulturhistorisk verdifulle gjenstander er det nødvendig med restaureringskompetanse. Dette omfatter kunnskap om antikvariske prinsipper, restaurering, stilhistorie, kulturhistorie, gamle teknikker og materialbruk. Ofte defineres dette som en tilleggskompetanse som håndverkere kan tilegne seg gjennom fagutdanningen, kurs eller erfaring.

I mange tilfeller vil det i tillegg være behov for spesialkunnskaper innenfor materialers kjemiske og fysiske nedbrytningsmønstre. Da må man benytte en konservator med godkjent utdanning.

Riksantikvaren stiller krav til at det skal brukes konservatorer som er medlem av nordisk konservatorforbund avdeling Norge (NKF-N).