Norske epitafier fra 1537 – 1700 er den digital katalog som presenterer epitafier (minnetavler) fra perioden 1537—1700 som i dag befinner seg i norske kirker og museer. 

Søk i katalogen her

Når man åpner katalogens visningsside under UBs digitale samlinger, finner man både et åpent felt for fritt søk katalogen. I tillegg finer man ferdige søkefelt der materialet er ordnet ut fra bestemte kategorier. For eksempel kan man her enkelt sortere alle epitafiene etter stift (eller bispedømme). I den aktuelle perioden var Norge for det meste delt inn i fire stift; Kristiania, Stavanger, Bergen og Trondheim. Søk etter epitafier på bestemte steder i landet kan også gjøres ut fra kartet på katalogforsiden.

Arbeidet med katalogen har foregått innenfor rammene av to forskningsprosjekter ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.