Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Forfatter: Elisabeth Andersen

32 innlegg