Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: offerkar

3 innlegg