«Almisse er det man giver til Fattige af Kierlighet til Gid». Almissetavle, offertavle eller almisseskuffe er som regel en liten halvåpen skuff av tre, med en kort eller lang hank til å holde den med. Tavlene kunne være dekorert med skrift, bilde eller utskjæringer, noen ganger med giverens navn eller initialer og årstall. Noen almissetavler hadde også en liten bjelle. Mange kirker hadde flere tavler til ulike formål, som til de fattige, til kirken eller skolen. De fleste bevarte offertavler er fra 1600- og 1700-tallet.

Hvis almissetavlen er i dårlig tilstand, er aktuell fagkompetanse malerikonservator eller gjenstandskonservator.