En konservator arbeider med å bevare og vedlikeholde kunst- og kulturhistoriske gjenstander og bygninger. En konservator kan også gjøre tilstandsanalyser, gi råd om oppbevaring, håndtering og sikring, i tillegg til praktisk arbeid med konservering og restaurering.  

Konservator er ikke en beskyttet tittel, og tidligere ble ofte «teknisk konservator» benyttet. Dette er en utdatert tittel som ikke brukes lenger. Nå benyttes konservator med en spesialisering, for eksempel malerikonservator, muralkonservator eller gjenstandskonservator.  

De mest aktuelle spesialiseringene for kirkeinventar er: 

  • Metallkonservator 
  • Tekstilkonservator 
  • Malerikonservator 
  • Muralkonservator  
  • Møbelkonservator 
  • Bokkonservator 
  • Konservatorer med kompetanse på stein 
  • Konservatorer med kompetanse skinn/lær  

Den norske avdelingen av Nordisk konservatorforbund (NKF-N) godkjenner konservatorer i Norge ved å vurdere om kandidatene oppfyller krav til utdanning og lengde på praksis som beskrevet i forbundets formål og lover. Dersom man blir tatt opp som fullt medlem kan man benytte akronymet NKF-N etter tittelen, men dette er ikke en akkreditering og NKF-N vurderer ikke kvalitet.  

Riksantikvaren setter medlemskap i NKF-N som kompetansekrav for konservatorer som skal arbeide med kirkekunst og inventar i kulturhistorisk viktige kirker. 

Man kan finne konservatorer i NKF-N’s register, men vær oppmerksom på at det ikke alltid er oppdatert:
https://www.nkf-n.no/finn-konservator