Gyldenlær eller gyllenlær er hånd- eller formpreget lær belagt med bladmetall som gull eller aluminium og ofte malt for ytterligere dekor. Det er brukt på kister, puter, møbler og bokomslag. I Kirkekontrollen har vi spurt etter møbler med gyldenlær. Teknikken ble populær på 1600-og 1700-tallet, det finnes også en del fra 1800-tallet og stilkopier av yngre dato.

Gyldenlærarbeid er ikke et godkjent lærefag, men en teknikk som omfatter lærarbeider (trykking/preging), forgylling og maling. Både produksjon og istandsetting av gyldenlær kan involvere flere fag: gyldenlærmakere, treskjærere og møbeltapetserer. I mange tilfeller kan man også trenge konservatorer, særlig dersom det er snakk om inventar som har høy kulturhistorisk verdi.

Røvik kirke