Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: lysglobe

1 innlegg