I årbøkene til Fortidsminneforeningen finnes det ofte mange artikler som omhandler kirkekunst og inventar.

De fleste av årbøkene er digitalisert på www.nb.no

Det finnes også et søkbart register: Register for årbøkene 1845-1960

Her kan du skrive inn navnet på kirken og finne ut i hvilken årbok artikler som omhandler kirken er skrevet