Egne lesepulter fantes i middelalderens kirkerom, og ifølge kirkeordinansen 1539 skulle presten avslutte gudstjenesten for en «bogstoel oc icke for Altered» når det ikke var nattverd. Lesepulter var i bruk mange steder til 1800-tallet da de fleste forsvant. Noen kirker har bevart sine gamle bokstoler formet som en lesepult fra 1700-tallet. På 1980-tallet kom lesepultene tilbake i kirkerommene. Det var et ønske at lekfolk her skulle kunne lese tekster og kunngjøringer frembringes. Mange ble laget etter typetegninger utarbeidet hos Riksantikvaren eller tilpasset kirkens interiør i valg av farger og detaljeringer. De fleste er laget av tre, men de finnes også i andre materialer, som metall.