Til kirkens faste inventar, helt siden middelalderen, hørte store jernbeslåtte kister, også kalt ornamentkister, som alterskruden og de rituelle kar ble oppbevart i. Kistene hadde derfor beslag og lås, noen ganger opptil flere. De var plassert i koret eller i sakristiet, der det fantes. I dag befinner mange av disse seg i våpenhus, sakristi eller på loft. Vanligvis var kistene enkelt utformet, men de kunne også være dekorative med malte motiver og utskjæringer. Kistene hadde flate eller hvelvede lokk.

Gamle kirkekister med skader vil kunne repareres av møbelsnekker med restaureringskompetanse og/eller konservator med spesialisering på gjenstander av treverk. Dersom kisten er dekorert trenger man en malerikonservator.

Nes kirke