En møbelsnekker velger, bearbeider og setter sammen materialer til møbler og innredninger. For arbeid på antikvariske møbler må vedkommende ha restaureringskompetanse eller arbeidet må overlates til en møbelkonservator eller gjøres i samarbeid med en slik.