Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: kirketekstil

1 innlegg