En gipsmaker lager og restaurerer arbeider i gips, men arbeider også med kalkmørtel, betong og ulike moderne støpematerialer. De lager lister, figurer og ornamenter, for eksempel for rekonstruere dekor på kirkeinventar og -interiør.

Finn gipsmakere i Håndverksregisteret.

Foto: Inger Smedsrud, Norsk håndverksinstitutt