En treskjærer former og utsmykker gjenstander i tre og kan kopiere eldre bygningsdeler og manglende deler på inventar som altertavler, prekestoler og døpefont. De lage kopier av hele gjenstander, der originalen er tapt eller ikke lenger kan brukes i kirka.

Les mer om treskjærerfaget på utdanning.no

Finn treskjærere i Håndverksregisteret: https://handverksinstituttet.no/databaser/haandverksregisteret

Detalj fra kopi av inventar fra Heddal stavkyrkje. Foto: Jon Anders Fløistad