Orgelkonsulenter kan gi råd i forbindelse med orgelinvesteringer, enten det er restaurering eller nybygging. Orgelkonsulenter skal ha høyere utdanning innenfor orgelfag.

Norsk orgelkonsulentforening er en sammenslutning av konsulentene i Norge, men det finnes også konsulenter som ikke er medlem der. Foreningen har oversikt over orgelkonsulenter.

Foto: Hanne Moltubakk Kempton, KA