Sølvkrans eller begravelseskrans av sølv finnes bevart i flere kirker. De ble gitt i forbindelse med begravelser i perioden ca. 1890-1945. De består som regel av en krans der høyre side er av eikeblader og vestre av laurbær, bundet sammen av en sløyfe. Alt i sølv eller forsølving. I midten av kransen er det som regel et kors, eller obelisk på postament, disse er også av sølv. På korset eller bautaen står det en hilsen til den avdøde og givernes navn. Sølvkransen er ofte plassert på en plysjpute med sølv-dusker i hvert hjørne.

Kilde: Birgitta Odén (2003): Sølvkranser i gravstøtter på Malvik kirkegård. Årbok Historielagene i Malvik