Dåpsfatet er et fat til dåpsvannet under dåpsgudstjenester. Dåpsfatet ligger i en døpefont eller i en dåpsring. Dåpsfat ble sannsynligvis brukt i Norge fra sen-middelalderen, det var gjerne store sydtyske fat som ble importerte. På 1600-tallet hadde de fleste kirker et dåpsfat; «messingbecken udi fundten», som ofte var av støpt eller dreid messing. Flere dåpsfat har motiver i midtbildet, som Bebudelse, Syndefallet, Jesu dåp eller Speiderne i Kanaan. Andre kunne også ha dekor rundt kanten av fatet, rosetter, stjerner og tekst. Fra andre halvdel av 1600-tallet dukker fat med frodige blomster, blader og frukt langs kanten. På denne tiden forekommer det også at fatene var åttekantede. På 1700-tallet begynte dåpsfat av sølv å komme i bruk, samt tinn, men fortsatt er messing det mest brukte. På 1800-tallet og 1900-tallet ble dåpsfat av sølv eller sølvplett mer vanlig, og dekoren er ofte enklere, med border og tekst.