En sølvsmed lager nye gjenstander i sølv og noen driver også med reparasjon av korpusgjenstander i sølv. Det er viktig at en sølvsmed som skal restaurere eldre kirkesølv har erfaring og riktig kompetanse. Per dags dato er det få personer som har denne kompetansen i Norge.  I håndverksregisteret kan man søke opp sølvsmeder som har kirkesølv-kompetanse. 
  
Les mer om sølvsmedfaget:
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/solvsmed 

Finn kirkesølvsmeder i Håndverksregisteret:
https://handverksinstituttet.no/databaser/haandverksregisteret