Korskiller eller korskranker er plassert som et skille mellom kor og skip. De kan bestå av sprinkelverk, tverrbjelker og brystninger eller en skranke laget av tre. De tidligste kunne være tette, slik at det kun var en smal åpning til koret, andre hadde en dør i korskillet. Utover 160-tallet og på 1700-tallet ble det vanlig med et mer åpene korskiller med en øvre tverrbjelke ofte utstyrt med skårne ornamenter og kongemonogram. Andre kunne ha korskiller som gitterverk med utskårede figurer av Moses Aron og Kristus. I andre halvdel av 1800-tallet forsvinner mange korskiller eller det settes opp lave, enkle rekkverk, På 1900-tallet får mange nye kirker igjen korskiller, men mer åpne enn på 1600- og 1700-tallet. Samtidig får mange eldre kirker tilbakeført sine gamle korskiller, i forbindelse med de mange kirkerestaureringene som blir satt i gang etter at riksantikvarembetet ble opprettet i 1911.

Follebu kirke
Kongsdelene kirke 1905.