Et epitafium er en minnetavle som er oppført for å minnes og hedre en eller flere personer. De fleste epitafier fra 1600-tallet har et portrett av den som skal minnes, ofte sammen med ektefelle(r) og barn. De har også en eller flere tekster som gir den avdøde et godt ettermæle, ofte supplert med bibelske tekster og -billedscener. De fleste epitafier er over prester, for man måtte ha en viktig posisjon i samfunnet, og selvsagt økonomi til å få laget et. De er ofte store og prangende, med dekorative rammer

I dag har vi bevart flere enn 200 epitafier fra ca. 1550-tallet til 1800-tallet, og de fleste befinner seg i en kirke. Det finnes en egen database over epitafier.

Kunst og dekorert inventar, slik som epitafier, er en del av det faste inventaret i en kirke og vernestatusen er den samme som for kirkebygget. Epitafier i kirker som ikke har et formelt vern har også stor kulturhistorisk verdi. Aktuell kompetanse er konservator med spesialisering på maleri. Konservatorforbundet har oversikt over godkjente konservatorer.