I mange kirker henger det malte portretter. Det er først og fremst presteportretter, men også andre portretter, fortrinnsvis av borgerskapet. De eldste portettene er fra slutten av 1500-tallet. Utover 1800-tallet ble det mindre vanlig med andre portretter enn presten.