Helgenskap eller alterskap er en alteroppsats, vanligvis laget av tre, med et midtparti (corpus) og to fløydører som kan åpnes og lukket. I skapet står det en eller flere helgenskulpturer, utskårede eller malte (malerier). Vanligvis er helgenskapet plassert på et understykke eller sokkel, kalt predella. Skapets fløydører er dekorerte på innsiden og yttersiden. De eldste alterskapene som vi har bevart i en norsk kirke er fra 1200-tallet. De fleste bevarte helgenskapene er fra sen-middelalderen (1400- og 1500-tallet). Mange av disse har senere blitt ombygde. Noen manger skulpturer eller har fått nye skulpturer, mens andre har fått nye malerier.