Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Stikkord: portrett

1 innlegg