Alterkalk er et liturgisk kar til utdeling av nattverdsvinen. Kalken motsvarer det beger som Kristus anvende under det siste måltid med disiplene. Alterkalkens form er i grunntrekk den samme siden oldkirkens dager, og består av en fot, et skaft og en skål, også kalt kupa. På skaftet har mange kalker en knopp (nodus). Kalkene kan være dekorerte med graveringer, drevet, siselert og punset ornamentikk. Motiver som ofte går igjen, er kors og krusifiks. Kalker er oftest laget av sølv, men kan også være av eller sølvplett tinn, tre og keramikk. I kalker av sølv er ofte innsiden av kupa forgylt.

Ifølge kongelig resolusjon 1914 ble særkalker tillatt brukt, de er av sølv eller plett, enkelt utformet, gjerne med et likeformet kors gravert på kupa. Med dette endret mange alterkalker sin funksjon fra å være et drikkebeger til et hellebeger.  

Alterkalkene er ofte de eldste og mest verdifulle sølvgjenstandene. Les mer om datering, stell og bevaring av kirkesølv her.