Votivskip eller kirkeskip er skipsmodell som henger i taket i kirkerommet. Mange kirker har siden 1600-og 1700-tallet hatt votivskip. Disse finnes ikke bare i kirker langs kysten, men også innlandet. Noen ble gitt under den store nordiske krig, andre steder kan skipsgraven settes i forbindesel med trefninger som fant sted på sjøen. De kan ha blitt gitt av skippere, sognebarn og sogneprester, som takk for redning, eller for lykke og forbønn, som minnegave og prydelse. Skipet har også mange symboler: livet som en seilas, kirken som skipet og menigheten som besetning. I tillegg knyttes skipet seg også til bibelhistorier som Noas ark og Jesus som stiller stormen.