En Rebekkakrukke er en kanne av porselen brukt til nattverdsvin eller dåpsvann. Navnet kommer fra Rebekka som det står skrevet om i 1. Mosebok. Rebekkakrukkene var vanlige i andre halvdel av 1800-tallet og utover 1900-tallet. Mange kirker har slike krukker som var laget ved Egersund Fayansefabrikk, Porsgrund porselensfabrikk eller hos Bing og Grøndahl. De vanligste er hvite eller svarte med gullkors, brun- og hvit-spettet, grønn-og hvit-spettet (eller «svampet), og har et hvitt, sort eller forgylt kors.

I kirkeregnskapene står de oppført som «saakaldte Rebekkakrukker til Brug ved Altergangen» eller «Altermugge». Dette har vært bruksgjenstander som ikke helt uvanlig gikk i stykker, i motsetning til sølv og tinn-kannene, men de var både enklere og billigere å få tak på. Det kan virke som bruken har endret seg noe fra å være til nattverdsvin og dåpsvann til å kun være for dåpsvann. Andre steder har de blitt gjenbrukt som blomstervaser.

Kilde: Hermund Kleppa (2005) «Rebekkakrukker i Jostedal – og andre stader» Kjelda nr. 1, årgang 14