Svevende basunengler var populære på 1600- og 1700-tallet. De er skåret av tre, bemalte og forgylte. Noen er ikledd et utksåret lendeklede, mens andre har kjole med et dekorativt belte. Basunengler har en basun i den ene hånden og et utkåret skriftbånd i den andre. På skriftbåndet står det: «Staar op I Død oc komer for Dom» (i ulike varianter). Basungelene ble hengt opp i skip eller kor, der de svevde over menigheten og minnet dem på dommens dag, da alle døde skal stå opp og komme for Kristi domstol.

Flere basunengler mangler i dag basunen eller skriftbånd, eller begge deler.