En type altertavle som dukket opp etter reformasjonstiden er de såkalte katekismetavlene. De er stort sett fra perioden ca. 1580-1630. En katekismetavle kunne bestå av et midtstykke og to vinger på sidene slik at de kunne åpnes og lukkes. De forskjellige delene ble dekorerte med tekster fra Den apostoliske trosbekjennelsen, De ti bud, Nattverdsinnstiftelse, Dåpsbefalingen og Fadervår, samt bibelsitater ofte hentet fra salmene eller evangelistene.  I tillegg til de rene katekismetavler, var det også katekismetavler med enkle billeddekor som Korsfestelsen, Oppstandelsen, Moses og Aron eller symboler for tro og håp. Dette viser at en konsekvent bildeløs linje ikke lot seg gjennomføre.

Kunst og dekorert inventar er en del av det faste inventaret i en kirke og vernestatusen er den samme som for kirkebygget. Kunst i kirker som ikke har et formelt vern har også stor kulturhistorisk verdi. Aktuell kompetanse er konservator med spesialisering på maleri. Konservatorforbundet har oversikt over godkjente konservatorer.