Alle kirker har en døpefont og de eldste er fra middelalderen. Disse er i hovedsak av stein ofte kalkformede, med dype og brede kummer, slik at hele barnet kunne dyppes under. De hadde hugget dekor, som figurer, ranker og bånd. Etter reformasjonen blir kummen mindre og utrustet med et dåpsfat. På 1600-tallet var døpefontene stort sett laget av tre, og kunne være kubeformet, timeglassformet, eller ha dreide fotsøyler. Andre var rikt utformet med skårne dekorelementer. På 1700-tallet ble døpefonttyper med engler som bærer fonten, på hodet eller i hendene – sittende, stående eller svevende – populære. Det finnes også døpefonter av marmor. Det er vanskelig å si noe generelt om utformingen av døpefontene fra 1800- og 1900-tallet, variasjonene er mange og de følger ofte kirkens farger og stil. Fra andre del av 1900-tallet dukker det opp nye utforminger av døpefontene. Disse kunne være av stein og tre, men også av metaller, glass, keramikk eller murstein.

Døpefonten er en del av det liturgiske inventaret i kirken og regnes som “fast inventar”, selv om den er flyttbar i de fleste tilfeller. Døpefonten har derfor samme vernestatus som kirken. Døpefonter fra middelalderen er fredet som enkeltminner. Mange kirker har flere døpefonter som er tatt ut av (liturgisk ) bruk og forvaltningen av disse vil variere ut i fra alder og kirkens vernestatus i hvert enkelt tilfelle.

Aktuell kompetansen vil variere ut ifra alder, skadebilde og materialbruk, men det vil i de fleste tilfeller være nødvendig å kontakte en konservator.