En blyglasshåndverker lager og restaurerer blyinnfattet glass til dører, vinduer, fasader og interiør. Noen utøvere har også restaureringskompetanse og kan ta på seg antikvariske oppdrag.

Glassverkstedet i Bygghytta ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider tar rådgivningsoppdrag og restaureringsoppgaver. Noen blyglasshåndverkere er ansatt i “vanlige” glassmesterfirma. Håndverksregisteret har oversikt over en del blyglasshåndverkere.