Det kristne alteret er opprinnelig bordet hvor nattverden feires i kirken, og alle kirkebygg inneholder minimum ett alter. I middelalderen var altrene murt av stein og hadde en alterplate med et lite rom for relikvier, en såkalt relikviegjemmer. Altrene fra nyere tid er gjennomgående av tre og kasseformede. Fra de siste tiår av 1900-tallet er også nye altertyper blitt tatt i bruk, som for eksempel bord-alter. De kan være av tre, tegl eller glass og metall.