De fleste kirker har både hatt alterduk så langt tilbake som vi kan følge de skriftlige kildene. Alterdukene har vanligvis vært vevet i lerrets- eller dreilsteknikk, dessuten forekommer damaskvevning. Regnskapene forteller om utsøkte varer, hollandsk lerret, varendorfer-lerret, klosterlerret, ostindisk bomullstoff og fint hjemmevevet lerret. De fleste dukene var uten dekor, men enkelte hadde kniplinger eller silkebroderi.  På 1800-tallte omtales duker av bomull. De fleste alterduker bevarte i kirkene er av nyere dato. Oftes i hvit lin med kniplinger eller blondekant. I hvitsømmen som omfatter engelsk søm og venetiansk søm inngår gjerne kristne symboler. Hardangersøm ble benyttet i mange tilfeller. Fra andre halvdel av 1900-tallet er flere duker brodert med svartsøm og farget søm etter typetegninger fra Husfliden.  

Kilde: Sigrid Christie, Norges kirker Østfold, Buskerud og Akershus

Foto 1: dale kirke, luster. A M Hoff