Nordisk konservatorforbund avdeling Norge (NKF-N) drifter en nettside med tjenesten «Finn en konservator» som gir medlemmene mulighet til å presentere seg for oppdragsgivere. Registrering er frivillig, og den enkelte konservator er også ansvarlig for å oppdatere opplysninger.

Lenke til registeret:

https://www.nkf-n.no/finn-konservator

Foto: Bevaringstjenestene, Museumssenteret i Hordaland