Håndverksregisteret driftes av Norsk håndverksinstitutt og er et nasjonalt register over personer med kompetanse innenfor tradisjonelle fag og teknikker. Hovedformålet med registeret er å formidle kontakt mellom utøver og oppdragsgivere. Registeret er basert på egenregistrering og er ikke en komplett oversikt.

Lenke til registeret https://handverksinstituttet.no/databaser/haandverksregisteret

Foto: Johannes Barstad