Norges kirker er et bokverk og nettside som omhandler 540 kirker i følgende fylker ut fra tidligere fylkesinndeling: Akershus, Buskerud, Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Østfold og Vestfold.

Norges kirker er et dokumentasjonsprosjekt som ble startet i 1949. Det betyr at de kirkene som er inkludert, har interiør og inventar registrert slik det var på det tidspunktet for dokumentasjonen.

Fra 2005 ble de dokumenterte kirkene kun lagt ut på nettsiden www.norgeskirker.no

Alle kirkene fra bokverket er også digitalisert og finnes søkbare på samme nettside.

Bokverkene er også digitaliserte på Nasjonalbibliotekets nettsider: www.nb.no

Norges kirker nettside
Bokverket Norges kirker med de tre bindene fra Hordaland