Skannede jubileumsbøker finnes på Nasjonalbiblioteket/Digitalarkivet og er søkbare: www.nb.no

I bøkene finner man ofte beskrivelser av inventar og kunst.