Tilskudd til inventar

Riksantikvarens gir tilskudd til kunst og inventar i kirker. Fristen er 1.november. Tilskuddet kan brukes til kartlegging, forprosjekter og konservering av kirkeinventar.

Marie Andresens legat til utsmykning av norske kirker gir tilskudd til ny utsmykning og inventar i kirker. Utdeling skjer vanligvis to ganger per år.