Askeladden.no  er Riksantikvarens kulturminnedatabase. Her skal registreringer fra Riksantikvarens årlige tilstandskartlegginger i kirker legges ut. Tjenesten krever pålogging. Deler av databasen er åpent tilgjengelig på Kulturminnesok.no

Riksantikvarens vitenarkiv – Her kan man søke i Riksantikvarens digitale publikasjoner, samt en del oppdragsrapporter fra eksterne leverandører.

Riksantikvaren har en del eldre informasjonsark om håndtering av kirkekunst, oppbevaring av kirketekstiler, oppbevaring og utstilling av gjenstander som ikke er i bruk lenger og bevaring og stell av metallgjenstander. Noe av informasjonen på disse arkene kan være utdatert.

Riksantikvarens bildearkiv og arkivportalen SPOR krever pålogging. Deler av arkivet er åpnet for publikum: Kulturminnebilder.no

Ikke digitalisert materiale hos Riksantikvaren: Kontakt RA arkiv og be om arkivalia fra Topografisk register (skannet korrespondanse og bilder sortert etter kirke)

Riksantikvaren har laget en rekke veiledere og informasjonsark for kirker. I samarbeid med KA er det også laget veiledning om kirkeklokker, orgler, kirketekstiler og kirkesølv.

Foto: Kulturminnesøk.no, Mariakirken