En møbeltapetserer reparerer og restaurerer gamle polstrede møbler og trekker nye møbler. Dette gjøres for eksempel på knefall og trukkede stoler. Avhengig av den kulturhistoriske verdien til møbelet kan det være aktuelt å få inn møbelkonservator og tekstilkonservator. 

Les mer om møbeltapetsererfaget: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/mobeltapetserer

Finn møbeltapetserere i Håndverksregisteret: https://handverksinstituttet.no/databaser/haandverksregisteret