Pulpitur er en innebygd eller lukket stol eller losje, ofte plassert på et galleri. Slike innelukkede stoler var forbeholdt de velstående borgere, adelen og embedsmenn. De kjøpte sine egne, innebygde stoler, adskilt fra benkeradene, gjerne med vegger med vinduer med glassruter, og en dør. Noen hadde også egne innganger fra utstiden. Det gikk også ann å leie en privat stol. I løpet av 1800- og 1900-tallet ble de fleste pulpiturer fjernet, men vi har forstatt noen bevarte. Flere kirker hadde også egne kongelosjer.