Inventar i norske kirker

Et oppslagsverk for forvaltere

Kategori: krusifiks

1 innlegg